IMG_4299_edited.jpg

omnitherapy

Jeg er her for at blive det,

Jeg altid var

                                    

      - Helle Stage Søtrup

Hvordan foregår en behandling?


Jeg skaber rammen og et trygt rum, der tillader, at du kan udforske og udfolde dig.
Hver session er helt unik og har sit eget udtryk. Den kan være meget rolig og æterisk eller
mere fysisk med dybe strøg og berøringer. Det opstår helt naturligt afhængig af, hvad du har
brug for, når du kommer.


Gennem samtale om problematikken får vi indblik i situationen og hvordan, den påvirker dig.
Derefter arbejder vi videre på briksen, hvor du ligger påklædt. Nogen gange inddrages også øvelser
i rummet.


Jeg benytter dybe tryk, strygninger, pulseren, eller blot at holde mine hænder. Din organisme får lov
til naturligt at danne indre forestillinger og billeder. Dette er ikke noget, du skal præstere. Jeg leder
dig til at blive bevidst om dette og til at bruge det i behandlingen.


Jeg bruger også lyde, toner og sang, for at give adgang til kraftfuld, indre forståelse og heling.


Du vil opleve, at vi hele tiden bevæger os igennem fastholdelse og befrielse. Smerten og det
fastlåste forandrer sig hele tiden. Berøringen, lydene og de indre forestillinger tager os forbi alle
vores begrænsende beslutninger og uhensigtsmæssige mentale og fysiske aktivitet og pludselig er vi
dykket ned i de dybere sammenhænge i den situation, vi står i, og vi får bibragt forløsning og
fornyet erkendelse og handlekraft.

 


Hvorfor få behandling?


Mennesker kommer til mig, fordi de står i livssituationer, der er krævende eller vældig smertefulde.


Det kan være de smertefulde oplevelser kommer til udtryk som angst, skam, depression,
mindreværd, sorg, stress, forvirring, ubeslutsomhed, usikkerhed, ensomhedsfølelse, jalousi, tomhed,
vrede.


Det er nemt at miste overblikket og opleve, at man bevæger sig i cirkler uden at kunne orientere
sig. Uoverskueligheden og mangelen på retning gør, at man kan opleve at synke ned i tyngde og
tristhed. Tankerne og følelserne flyver rundt og kroppen bliver anspændt. Man længes efter lindring.


De stærke følelser og fysiske reaktioner er udtryk for ubalancerede energier, der er stagnerede
som mønstre. Vores umiddelbare tendens er at forsøge at flytte os mentalt fra ubehaget. Men
præcis der hvor det opleves svært, kan behandlingen åbne til vores harmonerede, smukke
kvaliteter. Vi kommer i samklang med os selv.


Tre gode grunde til at få behandling:


Vi har smerter i kroppen. Vi ved ikke, hvorfor de hele tiden opstår, og det er
vanskeligt at slippe af med dem.


Vi løber ind i de samme problemer igen og igen. En situation bliver i lidt forandret form, men med
samme kerne, ved med at opstå i vores liv.


Vi er omgivet af en eller flere smertefulde og udfordrende relationer til mennesker omkring os.

 


Hvad er formålet med alt dette?


Udover lindringen, erkendelserne og bevidstheden om egen kraft og muligheder, hvad er så målet
med dette arbejde? Vi ønsker alle et problemløst, smertefrit, nemt liv. Men livet har sine bump og
sine udfordringer. Dette kan vi ikke ændre på. Det vi kan ændre på er, hvordan vi møder disse
vilkår.


Udfordringer, smerte eller konflikter vil nok opleves smertefulde, men uden en masse lidelse.
For på et dybt erkendt plan ved vi, hvordan vi kan agere med lethed, slagkraft og elegance i
de situationer, der fra tid til anden er krævende. Vi er blevet medspillere. Vi har adgang til
vores vitalitet, særkende og kvaliteter og vi ved, hvordan vi kan bringe dem. Ganske enkelt!


Vi er i balance. Vi tør at miste balancen lidt, for vi ved, hvordan vi genopretter den igen. Ubalance
er at miste balancen og ikke vide, hvordan vi genopretter den.

Stickman3.png
stickmen5.png
Stickman3.png
stickmen12.png
stickmen2.0.png